sol·licitar alumne en borsa de treball

Actualment, el Departament d'Edificació i Obra Civil disposa d'una Borsa de Treball per als alumnes que han realitzat els estudis dels Cicles Superiors de Topografia i Construcció.

Millorant, cada dia la interacció Alumne-Professor-Empresa, s'ha creat, aquest apartat, el qual mostra l'estat de les nostres borses, però sols té una funció informativa. D'aquesta manera, si alguna empresa desitja accedir a aquesta informació o contractar algun estudiant, ha de posar-se en contacte amb el Departament, tant per Correu Electrònic com per Telèfon. La informació de contacte la pot trobar a l'apartat de Contacte.

Esperem que us siga de profit...
EMPRESA:
DOMICILI:
C.P:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
FAX:
PERSONA DE CONTACTE:
E-MAIL:
SOL·LICITE:
El Departament d'Edificació i Obra Civil de La Costera de Xàtiva, en cumpliment d'allò disposat per la "L.O. 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal" y de la LSSI, sols utilitzarà les dades facilitades per l'entitat contactant amb finalitat acadèmica i mai amb finalitat lucrativa i podràn esser modificades per l'entitat contactant en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita al responsable del citat Departament. Aquestes dades no seràn accessibles al public en general, però si pels professors pertanyents al departament esmentat. Per tant, quan l'entitat contactant realitza el procediment d'alta en aquest formulari implica ACCEPTAR LA LLEI esmentada I totes les CONDICIONS que s'exponsen.

 

disseny web: Xatcom.net